Nyhetsgranskning i sociala medier kräver nya metoder

6926

Historia 1a2 - Källkritik - Mimers Brunn

Exempel på historievetenskaplig tillämpning av källkritikens fyra kriterier: Många forskare menar att det med källkritisk metod går att återskapa en trovärdig text  SVAR: På en nyhetstidning kan det finnas både fakta och personliga åsikter. Men om det är en faktatext - en artikel om till exempel en nyhet ska det inte blandas in  Till exempel hur vi väljer våra informationskällor, hur vi reagerar på kunskap som går muntligt, skriva olika sorters texter och kritiskt granska informationstexter. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  källkritik för tryckta texter (till exempel tidningsartiklar) och Internet. Sedan följer övningar kopplade till Internet, något som dagens elever verkligen behöver med  Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver Det kan till exempel vara en byggnad, ett protokoll eller ett fotografi. av en primärkälla eller att man sammanfogat flera olika primärkällor till en text. Andra källkritiska metoder som används inom till exempel historia är experter på att källkritiskt granska och läsa en text och det är metoder  av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — syllabi, the textbooks and the students' ability to learn source criticism. Boken är full av korta och långa exempel på källkritiska problem i  Historia 1a2 - Källkritik Källkritik.

Källkritik exempel text

  1. Hr controller lön
  2. Mikael persbrandt lena
  3. Im virginska skolan
  4. De olika psykologiska perspektiven
  5. All star driving school
  6. Hydralteknik

Detta är ett exempel på rubrik 2. Du kan själv Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån källkritiska punkter: Vem står  Däremot står det att eleverna ska kunna underbygga ett resonemang i text eller muntligt. Jag har bifogat kunskapskraven i skrivmallen nedan, för  av G Leth · Citerat av 158 — Att journalister måste ha ett kritiskt förhåll- ningssätt till källor på nätet kan några välkän- da exempel på avsiktlig felinformation illu- strera. Den ansedde  Här är exempel på grundläggande källkritiska frågor du kan använda när du granskar textbaserade informationskällor: Vem står bakom informationen? Någon  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Checklista och goda exempel för dig som verksamhetsansvarig Källor som använts för denna text:.

Vad innebär källkritik?

Källkritik - Mediekompass

En kvarleva är ofta ett föremål t ex ett vapen, en dagbok, en vas, eller ett dokument. En berättelse återger något som har hänt. Foto är exempel på en källa som kan vara både kvarleva och berättelse.

Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet

Källkritik exempel text

1.

Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld. Källkritik handlar i grunden om att försöka avgöra hur väl vi kan lita på att det som framställs i en källa (som kan vara till exempel en person eller en text) speglar faktiska förhållanden. I denna text använder vi termen källa för såväl personer som resurser (sidor, platser) på internet, men tyngdpunkten ligger på de senare. En kritisk hållning till dina källor är alltid bra. Det utvecklar ditt sätt att tänka och att se världen på.
Vasa bärgning

Denna checklista är en hjälp för att kritiskt granska en text. 1. Verkar innehållet vettigt? Stämmer fakta? Dubbelkolla med andra källor.

I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. Källkritik A-exempel.
Frost jättar i nordisk mytologi

microsoft online safety settings
formpress ab organisationsnummer
the nightingale rape scene
intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet
varför blir man sugen på choklad vid mens
örebro universitet studentmail

ATT ANGE KÄLLOR - GIH

Öva med eleverna, hitta många olika exempel på  Källkritik och granskning av texter – inte samma sak På annan plats ger jag exempel på hur det hänt att även en lättläst text fått innehållet ändrat därför att  När lärare utgår från texter i undervisningen nns det goda möjligheter att sina egna resonemang på andra exempel möjliggör att eleverna  Källkritik Här har vi samlat länkar till handfasta verktyg, inspirerande videos och intressant merläsning om För att kunna tolka omvärlden räcker det inte längre med att förstå text. Många konkreta exempel på engelska.


Ester blenda nordström lesbisk
unga programmerare youtube

Referenser enligt Harvardsystemet - Södertörns högskola

Page 2. 2. en handledning i allmän källkritik och källkritik på internet. Källkritik Exempel: Om det gäller en text tar du reda på vem som har skrivit den och söker uppgifter. fontstorlek än övrig text för att tydligare framstå som ett citerat textstycke. Direkta citat bör användas för tydlighetens skull inuti ett citat vill ersätta till exempel ett pronomen med personens riktiga namn, ska nätsidan/källan.

Lär dig granska källor - sundsvall

Diskutera varför avsändaren har skrivit och publicerat sitt material. Tips!

källkritik - läsning och förståelse av faktatexter - skriva faktatexter argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam  av M Törnkvist · 2009 — kvarlevan är något som finns kvar sen händelsen, en text eller ett ett exempel på hur olika källor kan återge samma historia på olika sätt.