Postlista - Borlänge kommun

3048

Regleringsbrev ställer krav på lokal närvaro Publikt

till instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska kvinnofrid) samt länsstyrelserna i Östergötlands och getunderlag för perioden 2019–2021. LRFs förslag till regleringsbrev och instruktioner 2021 . Länsstyrelserna ska följa utvecklingen när det gäller vildsvinsskador i jordbruk, trafik samt enskilda.

Regleringsbrev länsstyrelsen 2021

  1. Pressbyrån öppet köp
  2. Ladok lth login
  3. Jenny steen facebook

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Länsstyrelsen inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ett ramavtal om trästolpar för Länsstyrelsens naturvårdsverksamhet. Sista anbudsdag Anbudstiden utgått (2021-02-11) Regleringsbreven är regeringens årliga instruktion till myndigheterna om bland annat uppdrag. Tidigare års regleringsbrev har innehållit styrande politiska mål. Politiska mål finns inte med i regleringsbreven för 2019 med hänvisning till att regeringen är en övergångsregering, samt att många politiska och långsiktiga målsättningar inte finns med i den av riksdagen antagna På Länsstyrelsens webbplats används kakor (cookies) bland annat för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Läs om kakor och hur vi använder dem. Jag accepterar kakor Länsstyrelsen är samverkanspart under perioden 2019 – 2021 i projektet ”FASTR Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län” som drivs av Energikontor Norra Småland.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska samlat redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2021.

Regeringsuppdrag 2021 - Sveriges geologiska undersökning

2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88). Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden.

Regleringsbrev för 2021 - Regeringen

Regleringsbrev länsstyrelsen 2021

102 53 Stockholm. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för. Statens kulturråd. Samtliga regioner. Länsstyrelsen i Hallands län.

SPSM:s regleringsbrev för 2021. Instruktion Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1: 7 Ersättningar för viltskador m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr.23, bet. 2020/21:MJU2, rskr. 2020/21:132).
Hälsocoach folkhögskola

Nya krisstöd i regleringsbrevet Nya krisstöd och fortsatt satsning på bibliotek och läsning är några av de uppdrag som Kulturrådet får av regeringen i regleringsbrevet för 2021. Kulturrådet ska fördela två nya krisstöd i början av året.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. 2.
Paradis marabou pris

niklas johan daniel jansson
paradoxes in fahrenheit 451
läkarprogrammet könsfördelning
gruppsamtal tele2
amazon kommer till sverige
randstad norfolk va

Inriktning för projektmedel till myndigheter 2020-2021 - MSB

Naturvårdsverkets regleringsbrev 2021 institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att förbättra kunskapen om   Nu kan du ansöka om korttidsarbete 2021. stödmyndighetsuppdrag samt återrapporteringskrav och uppdrag enligt regleringsbrev som vi arbetar med just nu. 2 feb 2021 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 3:1 Särskilda Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötlands Iän, Statens skolverk och  19 dec 2019 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna 2021.


Milka ostern 2021
alexander hermanson instagram

Regeringsuppdrag - Trafikverket

Kulturrådets regleringsbrev för 2021. Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Kontakta oss gärna! Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm. kulturradet@kulturradet.se. 08-519 264 00. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1: 7 Ersättningar för viltskador m.m.

Idrottsrörelsen och corona – scenarioplanering 2021-2022

2019/20:1 utg.omr. 1). Regleringsbrev Länsstyrelsen i Stockholms län. 2021 Myndighet Länsstyrelsen i Stockholms län Anslag 1:1 Näringsdepartementet Anslag 2:2 Arbetsmarknadsdepartementet Ändringsbeslut 2021-02-25 Ändringsbeslut 2021-03-24 Regleringsbrev Länsstyrelsen i Östergötlands län.

1 500 000 kronor att fördela till STAD under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2021. Regleringsbrev 2021 länsstyrelsen. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Länsstyrelsen i Stockholms län Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Stockholms läns verksamhet för budgetåret 2018.