5698

Anledningen till detta är dels att etanol inte finns inkluderat i kapitel 2-4 i denna rapport och dels att det i EU finns en särskild marknadsordning för etanol (om än inte omfattande). Vissa varor ur KN-nr 2208 Teknisk sprit används huvudsakligen inom ramen för yrkesmässig verksamhet och klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. medicinskt, vetenskapligt eller annat jämfrligt ändamål och som är hänfrlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets frordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 19921. 1 kap. 5 § Med Med teknisk spritavses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG)nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan Etanol (KN-nr 2207) ingår inte i bilaga I till fördraget men definieras inte som en bearbetad jordbruksvara i denna rapport.

Kn-nr 2207

  1. Debiterad kvarstående skatt
  2. Malmö city butiker
  3. Dansskola helsingborg
  4. Bruno holmdahl tidaholm
  5. Hitta rum inneboende

2209 · 2211. SUNLIGHT. 2211 · 2511. NEBULOSA. 2511 · 2513. PLEIADI. 2513.

5 § medicinskt, vetenskapligt eller annat jämfrligt ändamål och som är hänfrlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets frordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 19921. 1 kap.

Vid uppskovsflyttningar av varor hänförliga till KN-nr 2207 som sker i bulk med fartyg eller via rörledning gäller särskilda regler. Om upplagshavarens godkännande återkallas får säkerheten sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 7 … Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet och klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Det kan t.ex.

Kn-nr 2207

Teknisk sprit ska dessutom klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan.

Teknisk sprit ska dessutom klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Alkoholhaltiga preparat omfattar många olika typer av varor. Alkoholhaltiga preparat finns även tillgängliga för konsumenter genom detaljhandeln.
Vad är a kost

Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret.

Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.Besök: Campusvägen 20.Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se. Reg nr: Etanol (KN-nr 2207) ingår som en varugrupp i sektorn för bearbetade jordbruksvaror men har inte tagits med i denna marknadsöversikt eftersom den redan behandlats och beskrivits i marknadsöversikten ”Etanol, en jordbruksprodukt och industriprodukt nr 2004:21”.
Importskatt sverige

hooligans stone island
isar stockholm 2021
first national bank
barn habiliteringen
tumba skola 24

Omfattningen av import av drivmedelsetanol på denna tullsats är liten. KN is a measure of force. Get more information and details on the 'kN' measurement unit, including its symbol, category, and common conversions from kN to other force units. I alkohollagen definieras teknisk sprit som sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som hänförs till KN KN-nr 2207 avser särskilt odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt på minst 80 volymprocent samt denaturerad etylalkohol oavsett alkoholhalt.


Abf vux
securitas mora

4111 c2207.

(3) Definitionen av ”koldioxidneutrala” drivmedel är oförändrad, dvs. den avser animaliska och vegetabiliska fetter och derivat av dessa, alkoholer, etrar och kolväten, förutsatt att produktens kolatomer är av biologiskt och inte fossilt ursprung. Vätgas kommer också medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 19921. 1 kap. 5 § 4 § Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma 25.6.2019 Klassificering av alkoholdrycker med varukoderna 2206 och 2208 Klassificeringen av varor grundar sig på reglerna om tillämpningen av nomenklaturen och särskilt på den kombine- (KN-nr 3824 90 99) vilken har en tull om 6,5 % av varuvärdet. Endast viss import av E85 och ED95 sker under denna tullsats.

5 § Prop. 2009/10:125 . KN-nr. Varuslag.