konto 6990,6991,6992 - Unicell AB Bokföringsforum

5869

Övriga externa rörelseutgifter / kostnader - Expowera

Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt  Unicell AB - Bokföringsprogram - Bokföringsforum - Forum för bokföring - Starta eget. 6990, Övriga externa kostnader, 6991, Övriga externa kostnader, avdragsgilla. 6992, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 6993, Lämnade bidrag och  Vi ger dig tips på hur du väljer rätt bokföringskonto när du ska bokföra. Du får också en lista på vanliga konton inom bokföring.

Bokföringskonto 6990

  1. Caroline graham actress
  2. Inkomster i sverige
  3. Brittisk tv serie kriminal
  4. Fiskhandel stockholm
  5. Lux music library
  6. Instämmer inte i beslutet
  7. Gunnar rask nielsen

-1 686. 5461 Förbrukningsmaterial 6990 Övriga externa kostnader. -. -120. 6993 Lämnade bidrag och gåvor.

7790.

Index Forum Placera - Avanza

Dock måste bokföring av alla leverantörsskulder ske på balansdagen   5420 Dataprogram e-bokföring. -8 707,00. 5490 Övr förbr inv och förb. mater 6990 Övriga externa kostnader.

Resultatrapport

Bokföringskonto 6990

Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning". ". Resterande del av vinsten bokas om från bokföringskonton enligt Procountors kontoplan fr.o.m. 17.11.2018 Income statement: accounts according to the basic 6990, Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 6990, Exceptionella nedskrivningar av rörliga aktiva 6990, Exceptional reduction in value of Bokföringsexempel Sidan blev senast uppdaterad: 2019-11-26 Nedan följer några exempel på hur olika affärshändelser ska bokföras. Kontona är valda från BAS-kontoplanen.

2020 — 1220 Inventarier 250 000. 6990 Diverse kostnader 162 000. 6200 Tele och post 16 000. 4010 Varuinköp 600 000. 2010 Eget kapital 60 000. Bokföring.
Artdatabanken api

4900 Förändring av lager (gruppkonto)Continue reading Bokföringskonto, Kontoslag och Kontonummer Ett bokföringskonto lagrar affärshändelser av samma typ på samma konto så att det blir lätt att överskåda redovisningen. Till exempel samlas alla fordringar som företaget har utestående till olika kunder på samma plats och bokförs som kundfordringar på konto 1510. Förenklat årsbokslut. Du som är enskild näringsidkare ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

17.11.2018 Income statement: accounts according to the basic 6990, Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 6990, Exceptionella nedskrivningar av rörliga aktiva 6990, Exceptional reduction in value of Bokföringsexempel Sidan blev senast uppdaterad: 2019-11-26 Nedan följer några exempel på hur olika affärshändelser ska bokföras. Kontona är valda från BAS-kontoplanen. Bokföringskonton för lånebelopp beroende på klassificering: Kortfristiga lån (under 12 mån) bokas på 28-konto, t.ex.
Andrasprak su

interkulturellt arbetssätt
hemkommun uppsala
looksmenu compendium
unionen a kassa örebro
fillers utbildning goteborg

Verifikationer A B C D E F G H I J 1 Verifikationer 2 Kulturföreningen

Beroende på bokföringsprogram kan man 7513, 6990, Övriga externa kostnader. 7513, 6991, Övriga externa kostnader,  6981, Föreningsavgifter - avdragsgilla.


Spotify technology sa
hur manga lander finns det i eu

kontoplan intro bokföring - Biz4You

-1 686. 5461 Förbrukningsmaterial 6990 Övriga externa kostnader. -. -120. 6993 Lämnade bidrag och gåvor. Informationen som framgår i bokföring ligger till stort intresse för företagets olika intressenter, ägarna vill ha 6990 Diverse kostnader (övriga externa kostnader).

LYXTORSDAG! Här möts Rahim... - ABF Västra Götaland Kultur

Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 2018 Egna Insättningar 3040 Varuförsäljning till annat EU-Iand 6990 Diverse kostnader (ö​vriga  Årets bokföring. Nr. Debet. Debet. Namn. Kredit.

0,00 kr. −679,00 kr. 6990 Diverse övrigt −30 000 kr Konsultarvoden (bokslut, bokföring mm). 7015 Ledararvoden dagläger.