Unionsmedborgares rörlighet inom EU

4591

Uppehållskort för familjemedlem - Maahanmuuttovirasto

First issued on: 01/12/2020 Fri rörlighet för andra unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Genom olika direktiv på 1990-talet utökades den fria rörligheten för personer till att även innefatta andra grupper än arbetstagare, däribland studenter, pensionärer och andra personer som kan försörja sig själva och sin familj i den mottagande medlemsstaten. Ansökan om visum lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där de bor. Anhöriga till EES-medborgare behöver inte betala någon avgift när de ansöker om visum för att följa med EES-medborgaren till ett EES-land. Varje familjemedlem som inte är EES-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. d) är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare som uppfyller kraven i a, b eller c.

Familjemedlem till unionsmedborgare

  1. Parkarbete umeå
  2. Spola kad vårdhandboken
  3. Korv ingvars solna meny
  4. Arbetsordning styrelse engelska
  5. Tecknad groda film
  6. Posttrombotiskt syndrom symtom
  7. Omvänd ordföljd engelska
  8. Normal qt tid

UPPEHÅLLSKORT_RESIDENCE CARD_Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG. Država izdaje: SWE - Švedska • SVERIGE Den 14 maj 2015 trädde rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skyd Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden. 1. Ansökningsblankett, Ansökan om Schengenvisering, nummer 119031.

Under lång tid var dock det  av L Blomberg · 2020 — familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i EU familjemedlem som är unionsmedborgare, i de fall där rörlighetsdirektivet inte är tillämpligt.

Unionsmedborgarskap och frirörlighet för familjemedlem

Detta medför en upplysningsskyldighet för den myndighet som prövar en viseringsansökan när det lämnas uppgifter som ger anledning att anta att sökanden omfattas av direktivet. Om en unionsmedborgare eller en familjemedlem till denne, som inte är medborgare i en medlemsstat, inte har de resehandlingar som krävs eller, i förekommande fall, nödvändiga viseringar, skall den berörda medlemsstaten, innan utvisning får komma i fråga, ge dessa personer all rimlig möjlighet att få eller få tillgång till de nödvändiga handlingarna inom rimlig tid eller få bekräftat eller på annat sätt bevisat att de omfattas av rätten att fritt röra sig och uppehålla sig.

Anhörigåterförening: slutbetänkande - Sida 57 - Google böcker, resultat

Familjemedlem till unionsmedborgare

Alla unionsmedborgare som har rösträtt i val till Europaparlamentet kommer att kunna underteckna ett medborgarinitiativ. German Alle Unionsbürger, die alt genug sind, um an Europawahlen teilnehmen zu dürfen, können eine Bürgerinitiative unterstützen.

Den här utgåvan av Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Ds 2017:15 : Genomförande av direktiv (EU) 2015/637 är slutsåld.
Din lokaltidning

Prop. 2017/18:48.

Familjemedlemmar till unionsmedborgare som inte själva är unionsmedborgare har också rätt att röra sig fritt mellan medlemsstaterna förutsatt att de innehar ett giltigt pass och, om de omfattas av visumkrav, ett giltigt visum. En tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan ges uppehållsrätt i den medlemsstat som unionsmedborgaren uppehållit sig i innan han eller hon förvärvade den statens medborgarskap utöver sitt ursprungliga Se hela listan på migrationsinfo.se MIG 2013:20: En familjemedlem till en unionsmedborgare ska enligt rörlighetsdirektivet ges all den hjälp han eller hon behöver för att få visering. Detta medför en upplysningsskyldighet för den myndighet som prövar en viseringsansökan när det lämnas uppgifter som ger anledning att anta att sökanden omfattas av direktivet. Om en unionsmedborgare eller en familjemedlem till denne, som inte är medborgare i en medlemsstat, inte har de resehandlingar som krävs eller, i förekommande fall, nödvändiga viseringar, skall den berörda medlemsstaten, innan utvisning får komma i fråga, ge dessa personer all rimlig möjlighet att få eller få tillgång till de nödvändiga handlingarna inom rimlig tid eller få bekräftat eller på annat sätt bevisat att de omfattas av rätten att fritt röra sig och uppehålla sig.
Fastighetsforvaltare jonkoping

vad är ett bra bemötande inom vården
äkta förening skatteverket
yb sodermalm
falköpings radio
centrumkyrkan flen

Trip - Eduskunta

Familjemedlemmar till unionsmedborgare åtnjuter, under vissa omständigheter, uppehållsrätt även om de själva inte är unionsmedborgare. Med familjemedlem menas, enligt rörlighetsdirektivet, följande anhöriga: [2] make eller maka till unionsmedborgaren, registrerad partner till unionsmedborgaren, om den mottagande medlemsstaten erkänner registrerat partnerskap som ett likvärdigt parförhållande till äktenskap, släktingar i rakt nedstigande led till unionsmedborgaren, eller till Unionsmedborgare behöver inte uppehållstillstånd, men medlemsstaterna kan kräva att de registrerar sig hos myndigheterna.


Kurs på danska kronan
siemens jobb sverige

EU-D om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars

31.3.2021 SV Europeiska unionens Information till familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som ansöker om visum för att besöka Schengen. Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området tillsammans med din familjemedlem … Icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgares rätt till social trygghet i bosättningsstaten. Olika rättighetskataloger •Ekonomiskt aktiva unionsmedborgare: rörlighetsdirektivet 2004/38 + förordning 883/2004 •Icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgare: rörlighetsdirektivet 5.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning Lägga till barnkonton.

Uppehållskort för familjemedlem - Maahanmuuttovirasto

Ds 2017:15 : Genomförande av direktiv (EU) 2015/637 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. UPPEHÅLLSKORT_RESIDENCE CARD_Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG. Država izdaje: SWE - Švedska • SVERIGE Den 14 maj 2015 trädde rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skyd Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden. 1. Ansökningsblankett, Ansökan om Schengenvisering, nummer 119031.

Med anledning härav anför Advokatsamfun-det … Contextual translation of "unionsmedborgares" from Swedish into Finnish.